TÖÖSTUSKAUPADE GRUPIJUHT

Asukoht Tallinn
Aadress Peterburi tee 47

TÖÖSTUSKAUPADE GRUPIJUHT

Tööülesanded

· sortimendi kujundamine, haldus ning kategooriapõhise eelarve planeerimine ja täitmine
· suhtlemine hankijatega ja hankijate baasi arendamine
· läbirääkimiste pidamine ja lepingute sõlmimine
· müügihinna kujundamine vastavalt kehtivale reeglistikule
· varude juhtimises osalemine ning koostöö ettevõtte teiste osakondadega
· ostumeeskonna juhtimine ja motiveerimine

Ootused kandidaadile

· kõrg- või tehniline haridus majanduses või matemaatikas
· varasem kogemus ostu- ja meeskonna juhtimises
· kliendile ja tulemusele orienteeritus
· hea matemaatiline mõtlemine ja planeerimisoskus
· tugev MS Office kasutamise oskus
· hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
· tööaja ja prioriteetide seadmise oskus
· oskus leida probeemidele häid ja kiireid lahendusi
· initsiatiiv ja soov muuta asjad paremaks
· väga hea eesti ja inglise keele oskus, vene keele oskus tuleb kasuks

Mida meie pakume

Võimalust luua, kujundada ja arendada ettevõtte 170 000 igapäevase kliendi ostuharjumusi, rakendada oma seisukohti ja ideesid ning luua uut väärtust Maximas. Osaleda ettevõtte positsiooni tugevdamise- ja turuliidriks pürgimise protsessis ning täiustada isiklikke valdkonnaspetsiifilis- ja üldisi juhtimisvõimeid.

 

Kehtib kuni 2019-10-31 | Kehtib 1 p.

Lisateave

Maxima Personal

MAXIMA väärtused

Võtame kätte ja teeme ära!
Igaüks on oluline
Töötame ostjate heaolu nimel
Oleme ühtne meeskond
 • oleme aktiivsed
 • võtame vastutuse
 • toetame algatusi
 • käitume teistega nii, nagu tahame, et meiega käitutaks
 • suhtume lugupidavalt oma kolleegidesse, koostööpartneritesse ja klientidesse
 • oleme kogukonna vastutustundlikud liikmed
 • töötame nii, et ostjad tuleksid tagasi
 • oleme ostjatega ausad
 • pakume seda, mida ostjad vajavad
 • kuulame üksteist ära
 • jagame oma kogemusi ja teadmisi
 • austame teiste tööd ja aega