Töökuulutus: KORISTAJA, TARTU

Tööle kandideeriva isiku isikuandmete töötlemise nõusolek

Täname, et otsustasite kandideerida vakantsele ametikohale. Enne alloleva küsimustiku täitmist palume tutvuda meie ettevõtte privaatsuspoliitika põhimõtetega aadressil http://www.maxima.ee/privaatsus

Teie poolt edastatud andmeid töötleme ainult vakantsete ametikohtade täitmise eesmärgil, mis hõlmab Teie sobivuse hindamist pakutavale ametikohale.

Vakantsete ametikohtade täitmise eesmärgil võtab MAXIMA Eesti OÜ värbamisspetsialist kandidaadiga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast kandidaadi poolt esitatud andmete kättesaamist.

Edasine värbamisprotsessi käik sõltub sellest, millisele ametikohale meie ettevõttes otsustasite kandideerida. Juhul kui kandideerite vakantsele ametikohale kauplusesse, tšehhi või lattu, kooskõlastab meie värbamisspetsailist Teile töövestluse aja meie ettevõtte vastavas asukohas (st kaupluses, tsehhis või laos). Juhul kui kandideerite vakantsele ametikohale meie peakontoris, kooskõlastatakse Teiega töövestluse toimumise aeg meie ettevõtte peakontoris, aadressil Aiandi 13, Tallinn.

Värbamisprotsessis lähtume kandidaadi poolt esitatud andmetest. Värbamisosakond võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest (nt LinkedIn) . Kui olete esitanud meile ka oma soovitajate andmeid, eeldame, et võime soovitajatena nimetatud isikutega suhelda esitatud kontaktandmetel ilma selleks eraldi luba küsimata. Kandidaadil on õigus tema kohta kogutud teabega tutvuda ja esitada omapoolseid selgitusi ja vastuväiteid. Kandidaatide ja nende andmete töötlemise protsessis tekkinud andmed on juurdepääsupiiranguga info ning nendele andmetele on juurdepääs ainult meie poolt volitatud värbamisprotsessis osalevatel isikutel värbamise eesmärgil. Kandidaatidega seotud dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele, mh teistele kandidaatidele, ei avaldata.

Konkursi lõpptulemustest teavitame kandidaati kirjalikult või muul kandidaadiga kokkulepitud viisil.

Kandidaadi andmeid säilitame maksimaalselt 1 kuu alates värbamisprotsessi lõppemisest. Juhul kui annate allpool olevas vastavas lahtris märgistusega nõusoleku selleks, et võime pakkuda teisi, Teie avalduses mitte välja toodud ametikohti, säilitame Teie andmeid maksimaalselt 2 kuud. Nimetatud perioodil võime võtta Teiega ühendust tööpakkumise eesmärgil.

Eeltoodud tähtaja möödumisel kustutame oma süsteemist kandidaadi poolt digitaalselt esitatud andmed ning paberkandjal esitatud andmed hävitame viisil, mis ei võimalda edaspidist kandidaadi isikuandmete töötlemist.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Maxima Eesti OÜ; registrikood 10765896; aadress Aiandi 13, 12918 Tallinn, Eesti; tel: + 372 623 0 641, +372 623 0 031, e-mail: info@maxima.ee

Isikuandmete kaitsega seonduvate täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta MAXIMA Eesti OÜ andmekaitseametnikuga e-posti teel: dpo@maxima.ee Esitatud päringule vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kandidaadil on igal ajal õigus nõuda juurdepääsu tema kohta kogutud isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning nõuda koopiat isikuandmete töötlemise aluseks olevatest kandidaadi kohta kogutud isikuandmetest. Me keeldume Teie soovi täitmast üksnes õigusaktides sätestatud juhtudel. Kandidaadil on õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal hetkel. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete kasutamise värbamise eesmärgil töötlemise alates vastavast soovist teadasaamisest. Sellega väljute värbamisprotsessist ning me ei saa Teile töökohta pakkuda

Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks palume esitada vastavasisuline kirjalik taotlus MAXIMA Eesti OÜ värbamisspetsialistile või andmekaitseametnikule ülaltoodud kontaktidel. Palume taotlus digitaalselt või omakäeliselt allkirjastada, et saaksime veenduda Teie isikusamasuses.

Isikuandmete kaitsega seonduvate õiguste rikkumise korral on kandidaadil õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiate aadressilt www.aki.ee.

Juhul kui nõustute Teie poolt edastatud andmete töötlemisega meie ettevõttes olevate vakantsete ametikohtade täitmise eesmärgil, palume täita allolev küsimustik. Andmete õigsuse eest vastutab andmete edastaja.

Täida ankeet

!
!
+372
!
!
Lisa pilt
!

Haridus

Jah
Ei
Lisa veel

Töökogemus (viimasest töökohast)

Lisa veel

Keeleoskus

Eesti
Inglise
Vene
Lisa veel

Muu

Jah
Ei
EUR
!

Palun märgista loetelust need eesmärgid, mille puhul lubad isikuandmete töötlemist:

!
Jah, olen nõus
!
Jah, kinnitan
Ei
!
Jah annan nõusoleku
Ei, ma ei ole nõus
!

MAXIMA väärtused

Võtame kätte ja teeme ära!
Igaüks on oluline
Töötame ostjate heaolu nimel
Oleme ühtne meeskond
 • oleme aktiivsed
 • võtame vastutuse
 • toetame algatusi
 • käitume teistega nii, nagu tahame, et meiega käitutaks
 • suhtume lugupidavalt oma kolleegidesse, koostööpartneritesse ja klientidesse
 • oleme kogukonna vastutustundlikud liikmed
 • töötame nii, et ostjad tuleksid tagasi
 • oleme ostjatega ausad
 • pakume seda, mida ostjad vajavad
 • kuulame üksteist ära
 • jagame oma kogemusi ja teadmisi
 • austame teiste tööd ja aega