Praktika ankeet

Praktikale kandideeriva isiku isikuandmete töötlemise nõusolek

Täname, et otsustasite kandideerida praktikakohale. Enne alloleva küsimustiku täitmist palume tutvuda meie ettevõtte privaatsuspoliitika põhimõtetega aadressil http://www.maxima.ee/privaatsus

Teie poolt edastatud andmeid töötleme ainult vakantsete praktikakohtade täitmise eesmärgil mis hõlmab Teie sobivuse hindamist pakutavale praktikakohale.

Praktikakohtade täitmise eesmärgil võtab MAXIMA Eesti OÜ värbamisspetsialist kandidaadiga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast kandidaadi poolt esitatud andmete kättesaamist.

Edasine värbamisprotsessi käik sõltub sellest, millisele praktikakohale meie ettevõttes otsustasite kandideerida. Juhul kui kandideerite praktikakohale kauplusesse, tšehhi või lattu, kooskõlastab meie värbamisspetsialist Teile vestluse aja meie ettevõtte vastavas asukohas (st kaupluses, tsehhis või laos). Juhul kui kandideerite praktikakohale meie peakontoris, kooskõlastatakse Teiega vestluse toimumise aeg ettevõtte peakontoris, aadressil Aiandi 13, Tallinn.

Värbamisprotsessis lähtume kandidaadi poolt esitatud andmetest. Värbamisosakond ei kogu kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest.. Kandidaadil on õigus tema kohta kogutud teabega tutvuda ja esitada omapoolseid selgitusi ja vastuväiteid. Kandidaatide ja nende andmete töötlemise protsessis tekkinud andmed on juurdepääsupiiranguga info ning nendele andmetele on juurdepääs ainult meie volitatud värbamisprotsessis osalevatel isikutel värbamise eesmärgil. Kandidaatidega seotud dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele, mh teistele kandidaatidele, ei avaldata.

Konkursi lõpptulemustest teavitame kandidaati kirjalikult või muul kandidaadiga kokkulepitud viisil.

Kandidaadi andmeid säilitame maksimaalselt 1 kuu alates värbamisprotsessi lõppemisest.

Eeltoodud tähtaja möödumisel kustutame oma süsteemist kandidaadi poolt digitaalselt esitatud andmed ning paberkandjal esitatud andmed hävitame viisil, mis ei võimalda edasist kandidaadi isikuandmete töötlemist.

Teie isikuandmete vastutav töötlejaon Maxima Eesti OÜ; registrikood 10765896; aadress Aiandi 13, 12918 Tallinn, Eesti; tel: + 372 623 0 641, +372 623 0 031, e-mail: info@maxima.ee

Isikuandmete kaitsega seonduvate täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta MAXIMA Eesti OÜ andmekaitseametnikuga e-posti teel: dpo@maxima.ee Esitatud päringule vastatakse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul.

Kandidaadil on õigus igal ajal nõuda juurdepääsu tema kohta kogutud isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning nõuda koopiat isikuandmete töötlemise aluseks olevatest kandidaadi kohta kogutud isikuandmetest. Me keeldume Teie soovi täitmast üksnes õigusaktides sätestatud juhtudel. Kandidaadil on õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal hetkel. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete kasutamise värbamise eesmärgil alates vastavast soovist teadasaamisest. Sellega väljute värbamisprotsessist ning me ei saa Teile praktikakohta pakkuda.

Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks palume esitada vastavasisuline kirjalik taotlus MAXIMA Eesti OÜ värbamisspetsialistile või andmekaitseametnikule ülaltoodud kontaktidel. Palume taotlus digitaalselt või omakäeliselt allkirjastada, et saaksime veenduda Teie isikusamasuses..

Isikuandmete kaitsega seonduvate õiguste rikkumise korral on kandidaadil õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid leiate aadressilt www.aki.ee.

Juhul kui nõustute Teie poolt edastatud andmete töötlemisega meie ettevõttes olevate praktikakohtade täitmise eesmärgil, palume täita allolev küsimustik. Andmete õigsuse eest vastutab andmete edastaja.
!
!
!
+372
!
!
!
!
Jah
Ei

Haridus

Keeled

Eesti
Inglise
Vene
Lisa rida juurde

Lisainformatsioon

!
Jah, olen nõus
Ei soovi
* Kinnitan, et esitatud andmed on korrektsed
!